Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://kuchyneenzo.sk

Aké údaje zbierame a prečo

Formuláre na našich stránkach

Vyplnením formulárov nám poskytujete váš e-mail. Údaj potrebujeme, aby sme vás vedeli kontaktovať a odpovedať na všetky vaše otázky.

Newsletter

Svojím súhlasom potvrdzujete spracovanie vášho e-mailu, aby sme vám mohli vždy poslať náš nový článok a informovať vás o dôležitých novinkách, ktoré môžete využiť aj na vašom webe.

Komentáre

Na základe vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov zbierame vaše osobné údaje, ktorými sú vaše meno, e-mail, webová stránka za účelom, aby vám do e-mailovej schránky prišla notifikácia o komentároch k danému článku. Zbierame tiež súbory cookies, na základe ktorých sa vám tieto údaje uložia do pamäte prehliadača pre rýchlejšie a jednoduchšie komentovanie v budúcnosti.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vyplnené formuláre – na nevyhnutnú dobu.

Komentáre – kým nepožiadate o výmaz.

E-mail na newslettre – kým nepožiadate o zrušenie zasielania.

Čo sú súbory cookies?

Cookies sú malé textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri prehliadaní webu. Vďaka týmto súborom si webový server zapamätá na určitý čas Váš pohyb a preferencie na webovej stránke (napr. zvolený jazyk, veľkosť písma a pod.) a pri ďalšej návšteve webovej stránky ich už nemusíte znovu zadávať. Súbory Cookies využívajú pre svoju činnosť väčšina webových stránok a e-shopov.

Rozdelenie súborov cookies

Súbory cookies sa dajú rozdeliť podľa trvanlivosti na:

 • Krátkodobé (session cookie) – po zavretí prehliadača sa vymažú z Vášho počítača
 • Dlhodobé (persisten cookie) – po zavretí prehliadača zostávajú uložené vo Vašom počítači a vymažú sa po uplynutí veľmi dlhej doby. (Podľa nastavenia Vášho prehliadača). Zmazať ich môžete aj ručne.

Podľa účelu ich vieme rozdeliť na:

 • Technické – slúžia k základným funkciám webu alebo stránky (prehrávanie videa, zdieľanie obsahu, prihlasovanie)
 • Analytické – slúžia na zbieranie neanonymných dát o Vašom chovaní. Na ich základe môžeme upravovať web tak, aby bol viac používateľsky príjemnejší.
 • Remarketingové – slúžia k cielenému zobrazovaniu reklám na používateľa

Ako používame súbory cookies ?

Tieto webové stránky používajú súbory cookies na:

 • Pre nevyhnutnú funkcionalitu webu
 • Zapamätanie si používateľských nastavení
 • Zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch
 • Pre lepšie prispôsobenie reklám a zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach

Aké súbory cookies používame ?

Google Analytics

Služba Google Analytics je poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. Slúži na získavanie a zhromažďovanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky používateľmi. Cieľom použitia služby je bližšie pochopenie potrieb našich návštevníkov a uistiť sa o ich spokojnosti. Google Analytics ukladá informácie o tom aké stránky navštevujete, ako dlho sa na nich zdržíte, odkiaľ ste na stránky prišli a na aké odkazy klikáte. Všetky informácie spolu so súbormi cookies sú spoločnosťou Google, Inc. prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Tieto dáta neobsahujú žiadne dôverné údaje, na základe ktorých, by sme boli schopní identifikovať konkrétneho návštevníka. Dĺžka uchovávania týchto informácií je nastavená na neurčito. Spoločnosť Google, Inc. môže tieto údaje poskytnúť tretím stranám, pokiaľ to bude vyžadovať zákon.

Pre viac informácií o ochrane súkromia kliknite sem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Pre nainštalovanie softvérového doplnku na odmietnutie súborov cookies Google Analytics kliknite sem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptou

Facebook

Spoločnosť Facebook, Inc. využíva súbory cookies na obsluhu like a share tlačidiel, tak aby mohol návštevník webovej stránky rýchlejšie a pohodlnejšie zdieľať informácie zobrazené na Vašej webovej stránke. (napr. články, produkty, portfólio a pod.) Pre viac informácií o súboroch cookies využívané spoločnosťou Facebook, Inc. kliknite sem: https://sk-sk.facebook.com/policies/cookies/

Nastavenie prehliadača

Väčšina webových prehliadačov môže byť nastavená tak, aby blokovala súbory cookies. A to aj napriek tomu, že niektoré prvky na webovej stránke nemusia pracovať správne. Nastavenie súborov cookies sa obvykle nachádza v záložke „Možnosti“ alebo „Nastavenia“.

Nastavenia súborov cookies pre konkrétne prehliadače:

Pre ďalšie informácie o súboroch cookies a ich využití nájdete na stránkach https://aboutcookies.org/

Na čo máte právo

 • Zistiť, aké údaje získavame, za akým účelom, v akom rozsahu, ako dlho a kto k nim má prístup.
 • Požiadať o opravu alebo vymazanie vašich údajov.
 • Požiadať o ukončenie zasielania e-mailových správ.
 • Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

Na koho sa môžete obrátiť

branislav.becik@dvory.sk

Podmienky ochrany osobných údajov
I. Základné ustanovenia
Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je KUCHYNE NZ s.r.o., IČO: 46685367 so sídlom: F. Kapisztóryho 2, 940 58 Nové Zámky (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Email: iveta.kalisova@gmail.com
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
Prevádzkovateľ osobných údajov nemenoval sprostredkovateľa na ochranu osobných údajov.
II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, které prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Účelom spracovania osobných údajov je
vybavenie Vašej požiadavky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri vypĺňaní kontaktného formulára sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie požiadavky (meno a adresa, kontakt)
zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.
Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním jste poskytli svoj výslovný súhlas.
IV. Doba uchovávania údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
Príjemcovia osobných údajov sú osoby
podieľajúci sa na prijímaní správ z kontkatných formulárov a rezervácií,
zabezpečujúcich marketingové služby.
Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
Vykonávané služby, zabezpečujúce marketingové a podporné služby
Google analytics – zaznamenáva cookie a použitie webu
Google Adwords – zaznamenáva cookie a použitie webu
VI. Vaše práva
Za podmienok stanovených v GDPR máte
právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.
Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
VIII. Záverečné ustanovenia
Odosielaním správy prostredníctvom formulára na stránke potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovoú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.